keskiviikko 31. joulukuuta 2014

Hyvvää uutvuat ja söpöysvarotus!

Viime kerral joku huamautti, et olis pitäny ol söpöysvarotus. Ny o. Huamasitteks ny kaikki? Tääl o taas kissapennuist kuvia.  Ko Merja ottaa kuvia, se o sempäiväst touhuu. Tärpästikkelit o vauhdis. Tuntuu ettei täst tul yhtää mittää. Mut kyl vaa tullee. Siit hualimati, ettei pennut ol hetkeekää paikallas (paitsi nukkuisas). Naks naks naks, sannoo kamera. Tullee ihanii kuvia.

Hilla (Pinkkitassun Hillary) o hurmaava rento ja meneväine tapaus. Vikkelä ko mikä. Mut sikko o aika nukkuu, hän nukkuu kaikes rauhas pitkät ajat. Vaik muut riahus ympäril, tämä likka nukkuu. Hillas o jotaki sammaa päättäväisyyt ko emos, muutaki ko väritys ja kuviot.Namu, tuleva Namu Naukula (Pinkkitassun Hagar). Hyvä syämää niinko kaikki muutki. Namu o täl hetkel likoist isoin, painaa kuude ja puale viiko iäs melkei 950 grammaa. Namul o oikee kauniit tabbykuviot, "perhoset" lapaluitte pääl. Täst kuvast ne ei nävy.

Hilda (Pinkkitassun Hilda). Ilone piäni isottelija. Täl viikol pennut o saanu ensimmäist kerttaa sikanautajauhelihhaa, ja kyl teki kauppas. Varsinki Hilda tykkäs kauheesti ja söi ahneesti. Ei malttanu lähtee ruakalautase viärest pois enneko lautane oli nualtu puhtaaks. Ei murenaakaa jääny. Ehkä hän meinaa ottaa siskos Namu paino kii. Täl hetkel Hilda ja Hilla painaa hiukka al 900 grammaa.

Hartsa-poika (Pinkkitassun Harvey). Niinko siskolikatki, hänki tykkää metsästämisest. Ehkä viäl ina enämpi ko siskot. Mut erikoisesti Hartsa o täl viikol kunnostautunu juamakupis uimises ja ittes kastelemises ja sit möyrimises santalooras. Hoitomammal tulee vähä pestävää. Ensti täytyy Hartsa varpaat ja varpaavälit ja muutki santaset paikat huljuttaa ja pest vedes, ettei häne tartte nual ittees puhtaaks ja niäleskel santaa. Sit täytyy pest laattee.

Eilä ehtoosti ko puntaroitti Hartsa, en meinannu uskoo puntari lukemaa. Sai kattoo mont kerttaa: 1025 g, yli kilo. Kyl silti Rauhaki samas iäs o painanu knaftisti yli kilo, mut ei ihan näi paljoo. Iso miäs vaik silti kovi piäni ja hellyttävä.

Täytyy omistaa, et kyl muutki pennut eikä vaa Hartsa vedes tykkää plutat. Täsä Hartsa, Namu ja Hilla.

Ei se mittää, steedausappuu ain saa, ihan pyytämäti.

Hildal o täsä suusas linnuraato ja hän o valla tohkeisas: isottellee muil ja hyäkkii päi saalis suusas. Hurja peto. Kyl hänki metsästämise pääl ymmärtää.

Yhten päivän, viime pyhän, pennut vallotti kiipeilypuu.

Ruska, joka ain hyppää köykäsesti ko höyhen ylätasanteel, taisi ol pentuje esikuva kiipeilypuu vallotukses. 

Täsä Hartsa ja Hilla huilaa alapesäs. 

Kiipeily- ja raapimapuu o ollu Ruska ja Rauha kovas käsittelys, niinko näkkyy. 

Hilda ja Namu kiipeilypuu seuraaval tasol. Nämä punapennut o ollu vaikeet opetel erottammaa toisistas, vaik kaikki o syntymästäs saakka olli erotettavis. Vaik mää pysty yleensä jo oikee hyvi hee tunnistammaa, ny iski epävarmuus. Vasemmapualine o Hilda. Mut onko tua oikeepualimmaine Namu vai perältäki Hartsa. En an päätäni pantiks. 

Pennut touhuu ja nukkuu, ja Rauha valvoo taustal hee touhujas.

Oikee hyvvää tulevaa vuat teil kaikil!

Kuvat: Merja Lainio.

torstai 25. joulukuuta 2014

Joulu kissakuvapläjäys


Hyvää joulupäivä ehtoot! Meil piänet pennut kassoo niät kuhina käy.

Yhteispotretis vasemmalt Hilla (makkaa, päälaki vaa näkkyy), Namu, Hilda ja Hartsa.

Kuva o otettu 16.12. jollo pennut oli reilu neljä viiko vanhoi.Hilla ja tonttulakki koris. Korikuvat o otettu samal kerttaa ko tua ensimmäinenki tonttulakkikuva.Namu.


Hilda.

Hartsa.


Hilla nukkuu.

Hilda hulluttellee.

Ruska-mummu valvoo pentuje touhui.

Hilla leikkii joulupallol 21.12. Seuraavat kuvat o samalt päivält. Pennut o näis kuvis viide viiko ja yhde päivä vanhoi. 


Hilla.

Rauha-emo ja piäni Hilla. Ihan näyttäs, et Rauha tarkastaa et onko lapsel annettu lelu turvalline.

Sulone Hilla eli Pinkkitassun Hillary.


Lady Hilda (Pinkkitassun Hilda). Mää sano hänt leidiks, ko hänel o keskel ottaa kuvio, joka muistuttaa kruunuu tai tiaraa.

 Hilda mu käsisäni.

Hilda hiirestää pinkkii hiiruu.


Namu eli Pinkkitassun Hagar. Tuleva Namu Naukula.

Namu-tyttöne.

 Nätti ko namu.


Hartsa eli Pinkkitassun Harvey. "Mää huilaa ny vähä."

Hartsa o ainoo kolli ja isoin pennuist. Terävä poika, ossaa kätevästi jo hoitaa pissa- ja kakkahommat oikees paikas. Ja kova poika syämää. O syäny hyvi kaikkii sorttei mitä o annettu: kermafiilii, joho o sevotettu kanamunakeltuvaist ja pentupateepurkkiruakii kaht eri merkkii ja neljää eri makkuu (Royal Canin -pentupateet ja Vom Feinstein-pentupateet kana, lammas ja nauta ja lisäks Royal Canin -vauva- ja penturaksui). Niinko siskotki o syäny hyvi. Hartsa kohdal tämä o erikoise maininna arvone asia, ko aikasemmist pesueist mul o se kokemus, et kollit o oppinu viimitteeks syämää uusii sorttei.

 Hartsa linnustaa.

 Hartsa jakkara pääl.

Hilla jakkara al.

Kaikki neljä. Hilla vasemmal, Hilda oikeel, Hartsa keskel takan ja Namu keskel edes. Täs kuvas näyttää Namul oleva samallaine kruunu merkki ottal ko Hildallaki.

Hartsa (alimpan), Hilla (oikeepualimmaisen) ja Hilda (ylimpän). Namu touhuu omias kuva ulkopual.

Kaikki nämä ihanat kuvat o ottanu Merja Lainio joka Mamma Naukulanaki tunnetaa.

YouTubes Naukula Kerho kanaval o yli kakskymment videoo näist Pinkkitassu H-pennuist. Yhde löydätte tämä linki takkaa: https://www.youtube.com/watch?v=RsG2Bc7gp70. Mut tämä ei ol ainoo, videoit o parikymment ja lissää tullee. Kattelkaa huviksenne.

tiistai 16. joulukuuta 2014

Poseeraust ja kynneleikkuut

Pennut oppii pikavauhtii ja aika kulluu. Ny kaikki o käyny mu nähteni pellettilooras pisul. Ensimmäitteeks kävi Hartsa, sit Hilda, seuraavaks Namu ja just äske näi ko Hilla kävi toimittamas pisuasias. Kaks kakkaa ole korjannu laatteelt. Sitä ei ol osattu viäl toimittaa oikeesee paikkaa. Ja enämpi pissajälkii o pellettilooris ko mitä omi silmi ole nähny sin lirautettava.

Eilä pennut sai ensimmäist kertaa kermafiilii, joho oli sevotettu kanamunakeltuvaist. Hartsa ja Hilla tuli heti maistamaa ja HIllaki koht. Tänäpä kaikki neljä kokkoontu fiililautase ympäril syämää. Kohtpualii he saa jottai pehmeet pateeruakaa maisteltavaks.

Valokuvia o otettu paljo. Naukula mamma o ahkerasti knapsuttanu kameraas. Yhten päivän otettii sulosii joulukuvia pennuist.

Hilla. Pallo o tuatu lainaks meil Naukulast. Siin lukkee "Baby's first Christmas".

Valokuvamalli Namu.

Hildan catwalk.

Hartsal o tiätysti sinine joulupallo.

Pennut oli mahdottoma eläväisel pääl. Ei meinannu catwalkist tul täl kerral yhtikäs mittää. Mut tuli sittenki.

Kaikist tärkeempää hommaa pennuil täsä vaihees o tiätysti imemine. Muit ruakii vast maistellaa.

Samafäriset.

Ruska-mummu ja lapselaps Namu.

Viikovaihtees mää leikkasi ensimmäist kertaa pentuje kynnet. Yhten päivän tuli mani-/pedikyyri Rauha emol ja punasil pennuil. Seuraavan päivän Hilla sai kynneleikkuu. Mää pyysi et Merja ottas videol kynneleikkuut, yks piäni video joka tassul.
Osa I: vasen etutassu.


Osa II: oikee etutassu.


Osa III: vasen takatassu.Osa IV: oikee takatassu.

Kynneleikkuu totuttaa pentuu muutonki olemaa ihmiskäsie käsiteltävän. Aika kiamurtelijoit pennut ossaa ol niinko videoist näkkyy. Mut ihanii kiamurtelijoit.

Postauksen kuvat ja videot: Merja Lainio.

lauantai 13. joulukuuta 2014

Neljä viikkoo - sulone ikä!

Mee kissapianokaiset o kerriinny tänäpä lauvvantain tasa neljä viiko vanhoiks. Se kunniaks mää pane tähä muutamii videovälähdyksii hee elämästäs.


Pennut lähti keskiviikkon pesästäs ja ny he kävelee pentukamari laatteel. Ussei nukkumaa mennää viäl toisee pesist. Yks osa huanet o aidattu kissahiakkalaatikoil, joitte takan o Rauha santaloora. Pentuje pual o hee omat pellettivessas. Täsä vaihees pennut ei viäl pääs möyrimää Rauha santalooraa, ettei he söis sitä savihiakkaa. Aikomukseni o koht ottaa matto pois huaneest ainaki vähäks aikaa, ettei he oppis pissaamaa mattopääl. Pellettivessas ei ol viäl kukkaa käyny. Niinko videost (yläpual) näkkyy, Hartsa (Pinkkitassun Harvey) ossaa kiivet pärekoppaa ja pois siält. Hartsa o arvioni mukkaa rauhalline kollipentu. Nois kahdes edellises videos näytetää Hilla touhui. Mul o ilmeisesti joku heikkous cremeihi pentuihi, ko Ruska ensimmäises pesuees creme Dansku (uudes perhees Sulo) lumos mu perusteellisesti. Ja Ruska seuraavas pesuees mää lumoonnui cremest Rauhast, joka sit jäiki mee toiseks kissaks, uudeks Pinkkitassu kissala sijotuskissaks meil. Dansku ja Rauha oli kumpiki pentuees rauhallisempii, ja olis voinu päätel, et cremet kissat o rauhallissii. Mut ei. Tämä Hilla (Pinkkitassun Hillary) o kans creme mut hän näyttäs oleva toist maat, aika vilkas ja meneväine. En onnistunu saamaa videol sitä, ko häl o kunno juaksu- tai hyppykenkä jallaas. Hän nimittäi juast painelee aika vikkelästi ja jopa hypähtellee. Vaik vast kolme päivää takasi lähti pesäst liikkeel.
Tänäpä mää leikkasi Namu, Hilda ja Hartsa kynnet ensimmäist kertaa. Säästi Hilla huamiseks, jos vaik onnistus ottaa videol Hilla ensimmäine kynneleikkuu. Aanaile kyl vähä, ettei Hilla välttämäti ol yhteistyähalune. 

tiistai 9. joulukuuta 2014

Kolmeviikkoset pehmokaiset

Käytösäni o ihanii kolmeviikkoskuvvii Rauha pennuist, ko Merja eli Naukula Mamma kävi ottamas viikovaihtees. Jokkaisest otettii kuvia edest (ja takkaa!) ja sivult ja toiselt sivult.

Hilla (Hillary). Vaikuttas silt, et Hilla olis kerkeeväine tapaus täsä pentuees.

Ny kolmiviikkosin luanteet alkaa erottummaa.

Hilla toiselt sivult.

Namu (Hagar).

Namu vasemmalt kyljelt.

Namu takaposeeraus.

Näit takakuvia ei tarkotuksel otettu. Niit tuli ihan ittestäs ko pennut o nii vikkelii liikkeisäs, vaik onki viäl piänii.

Hilda o kans oikee soma pentu. Hänel o sirompi ja tyttömäisempi naama ko Hillal ja Namul.

Kylkikuva Hildast.

Kukas täsä tullee? No Hartsa (Harvey) tiätysti. Heti syntymäs jälkee Hartsa huusi niinko syätävä, mut ny hän tuntuu oleva pentuee rauhalline köllöttelijä.

Mikä komia kollipoika meil tääl onkaa!

Ko pennuist kolme o sama färisii ja kuvioisii ja melkei sama kokkoisiiki, he näyttää helposti kaikki samannäkösilt. Näist kasvokuvist huamaa kui erilaisii he o.

Kuvauste välil pennut kävi nauttimas maitobaari antimist.Ihanii läheishetkii nämä. Ihana näky kattel. Kova pörinä käy. Kuvas näkkyy vaa kolme päät. Yks pentu o imemäs alarivi nissää ja piilos, toiste al. Arvaatteko, kummal keskel oleva pää kuuluu, sil jonka takapää ja häntä näkkyy Hilla alt, vai sil, jonka takapää o Rauha-emo poskityynyn?

Pennut oli emo kans toises pesäs, kantokopa alaosas. Ruska-mummu tarkkaili pärekopast.

Ryhmäpotrettii yritettii kans ottaa. Mää oli pitämäs pentui järjestykses ja ojennukses ja Merja otti kuvia.

Yriti pittää pennut syntymäjärjestykses, vasemmalt oikeel Hilla, Namu, Hilda ja Hartsa.

Pennut alko olemaa jo kovi väsyneit ja he yrittii kauheesti änket yhtee läjjää nukkumaa.

Heti ko käteni irtos, pennut järjestäyty läjäks. He "läjäyty". Kuvas Hilla vasemmal, Hilda oikeel, Namu pääl ja Hartsa al.

Hauskoi hetkii nämä ryhmäkuvaukset.

Pennut pääsi pessääs huilaamaa, mut siäl he virkoski se verra et saatii viäl kuvia.

Pennut oikeelt vasemmal: Hilla, Namu, Hilda ja Hartsa.

Mää rupesi kattelee kuvia, joit Merja otti Ruska pennuist elokuu 26. päivä 2013 eli reilu vuasi takasi. Sillo Rauha oli kolmeviikkone, sama ikkäine ko Rauha pennut o nyte.

Pinkkitassun Edina eli Rauha kolmeviikkosen. Samas huanees, samas kopas ja sama tyynyliinaki o lakanan ko just ny sattuu olemaa Rauha kolmeviikkosil pennuil. Kyl vuasi ja neljä kuukaut mennee äkkii.

Täsä koko E-pentue kolme viiko vanhan ja Ruska-emo. Vasemmalt oikeel o imemäs Rauha, Elli ja Raita. Emo pääl o kömpimäs Eetu.

Tähe kuvvaa o talletettu ihana pehmohetki.

Nyte Ellil ja Raital o kummallaki oma koto Helsinkis. Eetust pualestas tuli Tamperee Pispala poika.