maanantai 17. joulukuuta 2012

Masada

ADVENTTIKALENTERI 17/24

Jouluaja ohjelmaa kuuluu meil suamalaisil tiarnapojat. Tämä joulu tiarnapojat joit mää oli kuulustelemas ja kattomas, oli aikuisii miähii. He laulo ja esitti aika komiasti. Niinko tiädätte, täsä keskiaikases kuvaelmas o neljä henkilöö: kuninkas Herodes, murjaanie kuninkas, knihti ja mankki (tähdenkantaja).

Tiarnapoikai Herodes o sama Herodes Suuri, joka aikai alvus o rakennuttanu Masada linnotukse vuare pääl liki Kuallutmerta Israelii. Se o ollu häne perhees ja häne turvapaikkas, varsinaine kotkanpesä. Valtavat vesisäiliöt, ruakavarastot, palatsit ja mahtava roomalaine kylpylä. Autiomaa- ja vuarinäköala joka pual ympäristöö ja Kualleelmerel.Masadaa liittyy tragedia, jost kaikki tiadot perustuu historijoitsija Josefukse kirjaa Juutalaisten Sota. Roomalaiset oli hävittäny Jerusalemi 70 jKr. Sen jälkee oli määrä vallottaa Masada, jonka oli ottanu haltuus joukko kiivait, kapinallisii juutalaisii. Roomalaiset joutu piirittämmää Masadaa yli kolme vuat. Ko roomalaiset oli just pääsemäisilläs Masadal, juutalaiset päätti, et he mialuummi tappaa ittes enne ennenko antautuu roomalaisil. Pääsiäisyän 74 jKr. Masadal tapahtu joukkoteurastus ja joukkoitsemurha, ko juutalaiset tappo keskinäise sopimukse ja sovitu järjästykse mukkaa toine toises. Heit oli 960 ihmist, miähii, naisii ja lapsii. Ko roomalaiset aamusti pääsi Masadal, siäl oli suuri hiljasuus ja pelkkii kualleit.Sit kylläki löyty kaks naist ja viis last jokka oli menny piiloo vesisäiliöö. He säily kertomaa jälkimailmal, mitä oli tapahtunu.

Roomalaiste voitto oli vähä nolo. Joku roomalaine oli sanonu, et Masada vallotus oli turha, ko ei roomalaiset voittanu mittää muut ko kalliopalase Myrkkymere viärest. Mitkää roomalaiset historiakirjat ei tunne koko tapahtummaa. On ajateltu, et roomalaiset häpes Masada voittoo.

Kamala kertomus.


No, täl hetkel Masada raunioil liikuu korppei ja rotkorakkeleit. Näist rotkorakkeleist en ol ikän enne kuullukkaa. Ny mää bongasi usiamma. Rotkorakkelit o rastaasukusii lintui. Ne o muuto mustii mut siivealuset o oranssei. Kaikis tämä postaukse kuvis o ainaki yks rotkorakkeli.Masada ei ol pelkästäs turistei varte. Se o tärkee paikka juutalaisil ja suaranaine pyhhiivaelluspaikka mual päi mailmas asuvil juutalaisil. Israeli panssarivoimie alokkaat juaksee Masadal ja vannoo vala: "Masada ei kaadu enää koskaan!"


4 kommenttia:

Tähä voit jättää oma tervetullee puumerkkis eli kommenttis!